top of page

Visió

Tota activitat econòmica genera impactes. Les Empreses i Organitzacions han de pensar molt en els mitjans per reduir els efectes negatius i augmentar els efectes positius de la seva activitat o d'un esdeveniment en les esferes econòmica, social i de medi ambiental. Les empreses, a l'igual que els esdeveniments de qualsevol tipus, no estan excloses d'això sinó que es basen en aquesta premissa i és realment necessari pensar amb atenció com es poden eliminar, reduir o neutralitzar els efectes negatius i també com es poden millorar els efectes positius que aquesta activitat pot deixar a nivell econòmic, social i ambiental.

convención
bottom of page