top of page
Servicios: Servicios

Consultoría

Anàlisi de sostenibilitat:
investigació en profunditat que permet

  • Reconèixer els impactes sobre el medi ambient i la societat,

  • Interpretar els aspectes (energia, consum d'aigua, subministraments, residus, proveïdors, entre d'altres)

  • Contribuir a prendre les millors decisions i millorar la seva imatge, entre altres coses, per identificar aspectes que tenen un impacte significatiu (positiu i negatiu) i conèixer les seves causes.

  • identificar àrees problemàtiques (amenaces, riscos i oportunitats) per establir objectius de millora i establir un Pla d'Acció.

  • L'elaboració de reglaments per a esdeveniments sostenibles, codis ambientals, llibres de treball, documents, vídeos basats en el concepte de sostenibilitat.

  • Producció de Plans d'Acció i anàlisi sostenibles.

  • Desenvolupament de models de gestió ambiental i governança sostenible.

  • comunicació ètica

  • Desenvolupament sostenible de l'turisme esportiu

  • Creació de la seva marca.

Business Meeting
bottom of page